Ära lange ohvriks! Õpi, kuidas tunda ära püramiidiskeem ja pettus

Jumala juures ei esine mingit survet. Siin pead sa toetuma Jumala Sõnale.

Ta kasutas jälle sama lähenemisviisi. Nii et Sõna uskumisest ei ole küllalt, sa pead seejärel ka rakendama seda, mida sa usud. Jeesus on mu Päästja ja mu Tervendaja. Mul on olnud häid sõpru - uuesti sündinud, Vaimuga täidetud, keeli rääkivaid, deemoneid taga ajavaid - kes kaotasid oma elu, kuna nad lasid kuradil end millegi sellise tegemisele sundida, millest nad oleksid pidanud hoiduma. Kui sa lased kuradil endale survet avaldada, siis ma garanteerin sulle, et sa kaotad selle rahu ja rõõmu. Jeesus ei läinud selle õnge ning ka sina ja mina ei peaks seda tegema. Sa pead kinnitama, et vastavalt Jumala Sõnale oled sa terve, hoolimata sellest, mida su ihu võib püüda sulle öelda. Nad on täielikus harmoonias.. Neid on kas õpetatud mitte uskuma, et see käib füüsilise tervenemise kohta või siis ei tea nad, kuidas seda oma elus rakendada. Kui sa oled järjekindel ja seisad sellel tõel, teeb see sind vabaks! Kurat läheb minema ja võtab oma valu endaga kaasa. Jumalale ei ole võimalik survet avaldada. Ta ütles, et kui me vaid seame Jumala ja Tema õigsuse oma elus esimesele kohale, siis ei saa meil olema vajadusi, mille pärast muretseda, sest need täidetakse. Tee lihtsalt tööd ja püüa Jumalale meeldida ja Tema kannab ülejäänu eest hoolt. Ta teadis, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandma saab, maksavad täielikult meie tervenemise eest. Kurat teadis, kes Jeesus on, ent ikka püüdis ta Teda kahtlema panna, tõendama panna, kes Ta on, pannes Jumala proovile. Kirjakohad, mida rakendatakse usu läbi, toimivad alati. Sa valitsed vaimse läbi füüsilise üle, sa ei lase füüsilisel vaimsest võitu saada. Kui sa oled just praegu tegemas otsust abiellumise, raha investeerimise, töökoha vahetuse, kolimise või mõne muu elus tähtsa asja küsimuses, siis ära tee midagi selle järgi, mida sa tunned. Ta teadis ka seda, et Ta Isa ootab, et Ta oleks sõnakuulelik ja elaks usust, täpselt nii nagu meilt oodatakse, et me oleksime sõnakuulelikud ja elaksime usust - usust Jumala Sõnasse. Loe Jumala Sõna, usu seda ja tee, mida ta ütleb. Saatan teadis ka seda, mida Ta oli tulnud maa peale tegema. Ja kui ta oli paastunud nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. See kõik on kena, aga sellel kõigel ei ole usuga midagi pistmist. Mil iganes vaenlane püüab mind ärritada või segadusse ajada, käsin ma tal suu kinni panna ja minema kasida! Ma ei lase mitte millelgi endalt röövida Jumala rahu ja Isanda rõõmu. Aga pane tähele, et Jeesus ei lasknud ennast petta, Ta teadis, et vaenlane oskab kirjakohti väänata ja panna neid ütlema seda, mida Jumal kunagi ei mõelnud. Kui kurat tegi seda Jeesuse endaga, siis võid olla kindel, et ta proovib seda ka sinu ja minu peal, mitte ainult ühe korra, vaid üha uuesti ja uuesti. Tihti kui inimesed kuulevad head sõnumit, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandis, maksid nende tervenemise eest, on neil raskusi selle aktsepteerimisega. Sul peab olema aukartust Püha Vaimu ees. Aga Püha Vaim sulle ei valeta. Jää vaikseks ja kuula, mida Isa öelda tahab. Aga Jeesus oli selleks liiga tark, et langeda Saatana lõksu. See on üks järjekordseid kuradi lemmiktrikke. Palu, et Püha Vaim sind juhataks. Seepärast püüdis ta petta Jeesust oma ülesandest loobuma veel enne selle algust. Seisa Jumala Sõna tõotusel. SMS laenu võtmesõnad abclaen. Vastasel juhul ei saa meie inglid meid teenida. Õpi tundma Püha Vaimu häält, siis võid sa järgida Ta juhtimist, selle asemel et olla vaenlase surve poolt aetud. Ta tegi oma parima, et panna Jeesus kahtlema oma identsuses ja eesmärgis. Sa võid pähe õppida terve Uue Testamendi ja uskuda seda kogu südamega, aga kui sa ei pane oma usku tegevusse, siis on see surnud. Ta teadis, et Jeesus tuli enda peale võtma maailma patte, et meie võiksime vabaks saada. Sa usud seda sellepärast, et Piibel seda ütleb. Jeesus mitte üksnes ei tundnud Sõna, vaid Ta teadis ka, kuidas seda Sõna rakendada! Vaatame nüüd, milline seos on sellel meie eluga. Ja kui sa ei ole hoolikas, teed sa mõne rumala vea või otsuse. Toimiv usk paneb Jumala end ilmutama. Aga Sõna tuleb rakendada isiklike teadmiste alusel. See peaks sul aitama õppida ära tundma, kas juhtimine on Saatanast või Isandast. Me peame täitma neid kahte nõudmist: me peame armastama Isandat, oma Jumalat, ja me peame ka armastama oma ligimest nagu iseennast. Aga Ta ei tee neid alati üleöö. Millised kulud kaasnevad lahutamisega?. Nii et mõistad, Püha Vaim ja Sõna on omavahel kooskõlas. Mitte keegi ei saa seda sinu eest teha. Selle asemel otsustas Ta toetuda Jumala Sõnale. Ta teadis seda Püha Vaimu tunnistuse läbi, kes elas Tema sees. Aga pane tähele ka seda, kuidas Jeesus toetus Jumala Sõnale. Aga Jeesus seisis sellele kiusatusele vastu. Sa pead ootama, et Ta teeks seda, mida Sõna ütleb Teda tegevat. Meie Isand teadis, et Ta inglid olid Ta ümber, hoidmaks Teda jalga vastu kivi tõukamast. Ja üks võimalusi Jumalale meelepärane olla on uskuda Ta Sõna.Seisa Sõna pealSiis Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. See on kõige naeruväärsem väide, mida ma kunagi olen kuulnud. Ta rakendas seda Sõna kuradi peal. Ta teeb asju omal ajal ja teeb õieti. Ta peamiseks relvaks on pettus, ta püüab süstida usklikusse kahtlust. Auto ostmine: liising või väikelaen?. Vahel vajab Püha Vaim aega, et asjad sinu jaoks korda seada. Aga Ta oli ka küllalt tark, et mitte jalaga vastu kive lüües ringi käia, vaatamaks, kas nad sekkuvad! Ära ole kunagi nii rumal, et tahtlikult ennast ohtlikku olukorda sead, tehes seda vaid selleks, et katsetada oma inglite vägevust. Jumal teeb oma lastele imesid ja tunnustähti. See on suur ja esimene käsk. Ning iga kord kui Saatan tuleb seejärel sinu vastu, andes mõista, et sa ei ole terve, iga kord, kui sa tunned valu või selle haiguse sümptoome, seisa vaenlasele vastu, tsiteerides Sõna nagu Jeesus tegi. Kui Püha Vaim juhib, kaasneb sellega rahu ja rahulolu.

kaardimakse -

. Usk - Jumala uskumine - on Talle meelepäraseks olemisel esimeseks eeltingimuseks. Kui sa tunned, et oled sattumas surve alla, siis tea, kes see on, kes seda sulle avaldada püüab. See on neid aegu, mil sa pead tähelepanu füüsiliselt vaimsele keskendama. Pane tähele, et Jeesus ei läinud Saatana triki õnge ega lasknud endale survet avaldada, heitmaks ennast templiharjalt alla ja lootmaks, et inglid Ta päästavad. Sinu suurim vajadus on teada saada, milline on Jumala plaan! See plaan on vastuseks kõikidele su teistele vajadustele! Ja see on lihtne. Nii et kui sa tahad Jumalale meelepärane olla, pead sa rakendama Tema Sõna. Ta avaldab sulle survet vea tegemiseks, siis aga süüdistab sind selle tegemise eest! Ta hakkab mõista andma, et kuna sa oled nii kaugele läinud, siis võid sa juba kõigele käega lüüa. Kui sa usud oma tervenemist, siis ära lase kuradil ennast petta, kui ta sulle ütleb, et kui sa tõepoolest oleksid terve, siis ei tunneks sa enam valu. Kui sa hakkad tundeid järgima, siis kannab kurat selle eest hoolt, et sa tunned seda, mida tema tahab, et sa tunneksid. Saatan püüdis isegi Jeesusele Piiblit tsiteerida, veenmaks Teda, et selles ei ole midagi halba, kui Ta paneb Jumala proovile. Jumal ei närveeri aja üle, kuna Tal on seda palju. Ja Tal on ka plaan, kuidas neid vajadusi rahuldada. Sa aktsepteerid Piiblit usu läbi. Püha Vaim on härrasmees, Ta juhib alati õrnalt ja meeldivalt. Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast. Laen ilma konto väljavõtteta omalaen. Tunnete järgi elamine võib sind viia kõiksuguste hädade sisse, sest tunded võivad sulle valetada. See, mida Ta suu räägib, on tõde. Kui sa seda tõsiasja meeles ei pea ja ennast selle järgi ei kohanda, jääd sa oma õnnistusest ilma. Ta inglid tulevad ja teevad leeri su ümber. Aga ta ei saa seaduslikult panna sinu peale haigust, kuna Jeesus on juba selle haiguse sinu eest kandnud. Pea meeles: surve on alati kuradist. Enamikul juhul tuleb see kiusatus kõigepealt mõttena - täpselt nii nagu see kiusatus kahelda oma vahekorras Jumalaga tuli Jeesusele. Ja toimiv usk on selline usk, millega kaasnevad vastavad teod. Kiusatusele vastu seismine tähendab Jumalale kuuletumist ja kuradile mittekuuletumist. Aga sa pead seda ise tegema. Võtame näiteks rahalised vajadused. Ära muretse aja või olukordade või mõne muu taolise asja pärast, see on sama halb kui vajaduste endi pärast muretsemine. Pea meeles: inglid tegutsevad vastuseks usule, mitte rumalusele! Ära lange Saatana valede ohvriks. Ei ole oluline, kui andekas sa oled või kui intelligentne või kui kaunis või kui head elu sa elad. Elada usust tähendab seda, et me peame tegema nii nagu Jeesus tegi ja seisma kiusatusele vastu. Jumala Püha Vaimule ei meeldi see, kui Tal ei lasta end sel viisil hädaliste ja puudusekannatajate heaks väljendada, mil Ta seda soovib. Sa teed seda Sõna põhjal tegutsedes. Mõtiskle selle üle päeval ja öösel. Ja seda pead sa ise tegema. Siis tuleb Isanda rahu nagu jõgi taas võimsalt su üle. Ütle Talle, et sa oled mööda pannud ja et sul on kahju. Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla. Kristlastena peab meid juhtima Püha Vaim, mitte tunded. Kui sa seda teed, langed sa otse Saatana lõksu. Isanda rõõm saab jälle olema su tugevus. Ja kogu aeg ütleb Püha Vaim sulle: peatu, peatu, peatu! See on aeg, mil sa pead kuulama Isanda vaikset häält. Ära lange ohvriks! Õpi, kuidas tunda ära püramiidiskeem ja pettus. Ta keeldus allumast lihalikele mõtetele. Saatan toob meie teele kõiksuguseid kiusatusi. See ei toimi üksnes sellepärast, et sa kuulsid kedagi teist sellest mõnel kuus kuud tagasi toimunud evangeelsel koosolekul rääkivat. Kui ta on lasknud sul teha mõne halva otsuse, siis tunneb kurat selle üle rõõmu, et saab su kallal sellepärast näägutada. Las Isanda rahu ja rõõm olla su tugevuseks. Otsi üles need salmid, mis kuulutavad, et sa said Jeesuse vermete läbi terveks.

Valuoja kooli lapsed langesid varga ohvriks - Uudised - Sakala

Märkused