Kuidas tellida kinnisvara hindamine ning kust hankida hindamisakt?

Küll võiks arvata, et kusteline maakler on vähemalt mõnel koolitusel käinud ja soovib ses ametis püsida pisut pikemalt kui järgmise tulusa tööotsa leidmiseni.

Uus ehitusseadustik ja ehitamine - Lehekülg 2 - Kinnisvarakool

. Samas on siiski raske soovitada kellelegi tellida teenust, mille maksumus ületab reeglina mitmekordselt riigi keskmist palka, kuid mille osutamise kohta tellijal vähimgi ülevaade puudub. See kõik aga pikendab protsessi laenu saamisel. Kui maakler eksib heade tavade vastu, siis on teenuse tellijal õigus pöörduda maaklerite aukohtu poole. Maaklerteenuse hinnapakkumine peaks sisaldama konkreetseid tegevusi, mida maakler teeb, millistes kanalites müügiobjekti reklaamib. Muid müüki toetavaid tegevusi nendega ei tehta.Nende puhul on tegemist objektidega, mis on kohe alguses valesti hinnastatud või tehtud viga müügistrateegias, mis peletab ostuhuvilised eemale. Kui eelmises artiklis kirjeldasime maaklerteenuse eksklusiivlepingu olemust, siis käesolevas. See on esimene kontakt, mis annab märku, kas koostöö saab tulevikus sujuma või mitte. Samuti peaks aruanne sisaldama infot objekti kohta toimunud infopäringute kohta ja selle kohta, millises seisus maakleri läbirääkimised ühe või teise kliendiga momendil on. Eelmisel kolmel korral kirjutasime maaklerlepingute eripäradest. Kuigi hinnapakkumise küsimine ei ole Eestis tavapärane praktika, siis siiski võib soovitada küsida hinnapakkumist kahelt-kolmelt erinevalt maaklerilt. Eriti oluline on aruanne juhul kui tellijapoolse maaklerteenuse lõpetamise puhul peaks lepingus sanktsioonina kirjas olema tellija kohustus maakleri tehtud reklaami- või muud kulud hüvitada. Alusta maakleri otsingut sõpradelt-tuttavatelt – nemad annavad sulle ilustamata pildi. Nõuanderubriik juhendas eelkõige eraisikust korteri-maja müüjat läbi karmi ja keerulise müügiprotsessi. Maaklerteenuse aruanne ei ole sarnaselt hinnapakkumisele väga levinud vahend Eesti kinnisvaraturul.

Teemalehed - DELFI

.

Jätkame taas KV.EE rubriigiga, milles anname nõu kinnisvara müümise protsessi kohta. Küsi maaklerilt regulaarset infot, millises seisus müük on. Eelmisel korral kirjutasime sellest, kas müüa kinnisvara ise või leida selle jaoks abiliseks maakler.

Kuidas aru saada, kas ostetava kinnisvara hind on õiglane.

. Pank on taolise akti tagasi saatnud ja hindaja peab uuesti kohale sõitma ning puuduoleva fikseerima. Palkate ju abimeest tõenäoliselt ühe elu suurema tehingu tegemiseks. EKMK-sse mittekuuluva maakleri tegevuse osas EKMK aukohtusse kaevata ei saa. Jätkame KV.EE rubriigiga, kus anname nõua, kuidas müüa kinnisvara. Sellise sõprade-tuttavate tülitamise kaudu on võimalik neid teavitada ka sellest, et üks suurepärane pakkumine on turul ostjat ootamas. Eksperthinnang annab turvatunde nii müüjale kui ka võimalikule ostjale, kiirendades müügiprotsessi ja asjaajamist krediidiasutustega.Muuda hindamine sujuvaksEnne hindaja kutsumist saab kinnisvaraomanik teha eeltööd, et hindamine sujuks kiirelt ja takistusteta. Maaklerteenuse osutamine toimub selliselt, et teenuse tellijal puudub ülevaade, mida maakler reaalselt teeb. Samuti tasuks uurida, kas tegemist on kutselise maakleriga või asjaarmastajaga. Täna jätkame teemat nõuannetega, kuidas. Pigem on loota, et halva teenuse pakkumisel proovitakse kaubamärgile musta pleki sattumist vältida ja leitakse kehvalt teenindatud kliendiga mingi kokkulepe. Küsi paarilt maaklerilt hinnapakkumine. Esmatähtis on kontrollida, kas kinnisvaraga seotud dokumentatsioon on korras ja kättesaadav. Mitte väheoluline ei ole maakleri kutseliitu kuulumine. Maakleri üle otsustamisel võib lähtuda paljudest kriteeriumidest. Paljud nn seisvad objektid ongi seda teed läinud. Eelmised nõuanded sarjast “Kuidas müüa kinnisvara“ Samal teemal: Mullu oktoobris sai alguse KV.EE rubriik “Kuidas müüa kinnisvara“. Hindaja saab küll vajalikud dokumendid tellida vastavatest ametiasutustest, kuid see kulutab aega.Kindlasti tasub enne hindaja tulekut kriitilise pilguga üle vaadata oma majapidamine. Maaklerteenuse aruanne Kui maakler on välja valitud, siis hakkab loodetavasti pihta usin müügitöö.

Kinnisvara korrahoiukulule mõtle juba projekti tellides

. Alustuseks peate teadma kui suurt summat teil on vaja ning missugune oleks teile taskukohane igakuise tagasimakse suurus. Ainuüksi hinnapakkumise koostamise korrektsus ja valmisolek seda teha võivad olla esimesed märgid, mis annavad tunnustust edaspidise koostöö sujuvusest või konarlikkusest. Tuntud büroo Kui sõbrad-tuttavad ei aita, siis tasub pöörduda mõne nimekama maaklerbüroo poole. Hinnapakkumine Tavapäraselt tuhandekroonist töödki tellides küsime me mitu hinnapakkumist. On esinenud näiteks juhuseid, kus eksperthinnangus on märge, et kinnistul on kelder, aga pildid keldrist puuduvad. Seotud lood:   Oluline on tagada veel juurdepääs kõikidesse ruumidesse ja kõrvalhoonetesse. Nii nagu teistel turgudel, on ka kinnisvara turul olemas objekti hapuks minemine. Seda on vaja, et müügi alustamisel teada vara optimaalset väärtust ja müügiperioodi. Teisisõnu peaks hinnapakkumises olema välja toodud kriteeriumid, mille alusel teenuse tellija saab hiljem otsustada, kas maakler on kokkulepitud tööd teinud või lihtsalt käsi telefonil unistanud, et äkki see ükskord ikka heliseb. Sujuv infovahetus aitab probleeme vältida. Miks mitte seda maaklerteenuse puhulgi teha. Nii näiteks tasub sõpradelt-tuttavatelt uurida, kas keegi on saanud hea maaklerteenuse osaliseks. Täna kirjutamegi sellest, milliste kriteeriumide alusel maakler välja valida. Teenuse tellija näeb ainult, kas kliendid tulevad objekti ülevaatusele või mitte. Siiski ei ole maaklerbüroo tuntud nimi veel kvaliteedi garantii. Maaklerid ise ei ole kindlasti väga vaimustuses sellest, et nad peaksid hakkama paberile kirjutama, mida nad maaklertasu eest konkreetselt siis ikkagi teevad. Haruharva muutub neil vaid hind. Seda nõuab temalt pank ja seega peaks hindamisakt olema lisaks pangas tasutavatele laenulepinguga seotud kuludele ka osa finantseerimise taotlemisega seotud kuludest.Hinnangu all mõeldakse tavaliselt vastust küsimusele, kui suur on mingi vara turuväärtus. Nõuanderubriigi järgmises peatükis kirjutame erinevatest maaklerteenuse lepingutest. Jätkame KV.EE rubriigiga, kus anname nõua, kuidas müüa kinnisvara. See tähendab, et kutselise maakleri staatust mitteomav maakler ei ole automaatselt kehvemate teadmiste või oskustega. Kotta kuuluv maakler kohtustub järgmima heade tavade koodeksit, mis peaks kindlustama tellijale heatasemelise teenuse. Maakleri valiku üle otsustamine on oluline küsimus. Kuidas tellida kinnisvara hindamine ning kust hankida hindamisakt. Vaata lisaks, mida soovitavad KV.EE nõuanded või konkreetsemalt postituste sarja “Kuidas müüa kinnisvara“. See tähendab, et huvilised, kes on mõnda aega turgu jälginud, tunnevad ära objekti, mis on pikalt seisnud ja heidavad selle kõrvale.Niisiis on hinnang vajalik müüjale ja müüja tellida ning hindamine ehk hindamisakt vajalik ostjale ning juba ostja tellida. Hinnangu jaoks on vaja teada spetsiifiliselt turusituatsiooni, olla kursis samas piirkonnas tehtud tehingutega ning lisaks peab olema ka nö “tunnetust”

Märkused