Laenu tagatis jääb hoiule laenu väljastaja juurde ning tagatise turvalisuse eest hoolitseb palgatud turvafirma

“Kodulaenuga kodu ostmisel on oluline, et klient mõtleb läbi, millised on tema soovid ja võimalused,” nentis Tammearu. Küsi tagatisesemele eelpakkumist Üldised tingimused Intress alates päevas. Avalikku arvamust laenutingimuste kohta võib tema hinnangul mõjutada ka see, kuidas laenu küsinud inimesed tuttavatele olukorda esitlevad. Laenu minimaalne tähtaeg ja maksimaalne päeva. Tema arvates on selle üheks põhjuseks ka, et enam ei anta nii kergekäeliselt oma vara sõbra laenule tagatiseks. Mis puudutab pankade laenuandmist, siis on notari sõnul viimasel ajal klientidelt kuulda olnud, et laenu on väga raske saada, eriti eraisikul. Aljase sõnul peab laenu andmine ja võtmine olema mõlemalt poolt hoolega läbi mõeldud. “Sissetulek ei pruugi olla stabiilne ja regulaarne, kuid on siiski olemas,” rääkis ta. “Ja kolmandate isikute poolt lisatagatise andmine või siis panga poolt tagatiseks võtmine on täiesti aktuaalne teema,” kinnitas Gerda Pitk. “Esitatavad nõuded tagatistele, omafinantseeringutele ja netosissetulekutele on viimastel aastatel püsinud muutumatutena,” tõdes LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Inimlikku abi aga pole, sest arvuti ju ei nõusta. “See on miinus, mis lõppkokkuvõttes tähendab halvemaid laenutingimusi või suurema sissemakse nõuet,” märkis laenu taotlenu. Meil on parimad pandimajad Eestis. “Ehk need kolmandad isikud kas võõrandavad oma vara ära enne laenuvõtmist laenusaajale või siis teistpidi öeldes – taotletakse näilisi tehinguid, mitte reaalseid,” selgitas Pitk. “See võimalus kaotati saarlaste jaoks aga paari aasta eest, kui haldurid koondati,” tähendas ta. “Need, kes ei saanud, kiruvad valjuhäälselt panku.” Mõni ei saaks kunagi Aljas tõdes, et oma probleemsest makseajaloost või kiirlaenude lembusest keegi rääkida ei taha, aga panga jaoks on need ohumärgid ja sel juhul laenu ei anta. “Erinevate pankade hinnangud sama isiku krediidivõimelisusele võivad ka erinevad olla,” lisas ta. Aljas on maakler olnud viis aastat ja tema hinnangul selle aja jooksul laenusaamine raskenenud pole.

Laenud - Luutar

. Väljastatav summa tagatise hetke turuväärtusest. Pärast lepingu sõlmimist meie esinduses saad vastavalt hinnatud eseme väärtusele raha kohe kätte.  Pandis olev ese või esemed jäävad laenu tagatiseks ning selle võid sobival ajal välja osta. Intresside ja viiviste tasumisel saab lepingu perioodi vajadusel. “Soomes teenitud sissetulekutest on olnud parem ülevaade sealsetel pankadel, kelle siinsed esindused on eluasemelaenu väljastamisel teinud sellistele klientidele paremaid pakkumisi,” kõneles Saksing. Kui ei soovi/ ei saa laenu tagasi maksta ja puudub võimalus lepingu pikendamiseks, saad tagatisest  loobuda. Lisaks soovivad paljud laenu kodude või suvekodude remontimiseks. Küll aga näeme, et Saaremaa klientide laenuaktiivsus on püsinud võrreldes aastataguse perioodiga vähemalt samal tasemel,” nentis panga müügijuht. Maksimaalne võimalik kodulaenu summa sõltub laenusaaja sissetulekust, eelnevalt võetud finantskohustustest ja pereliikmete arvust. Oluline on teada, et tagatiseks sobivad ka katkised kuld- ja hõbeesemed. Kuld ja Hõbe Kulla ja hõbeda puhul võetakse laenusumma aluseks hetke maailmaturuhind. 200+ superhead nippi, kuidas rohkem raha säästa. Väljaostmata jäänud tagatiseks oleva eseme  realiseerime Luutar Laenude komisjonikauplustes. Laenu perioodiks jääb tagatis Luutar laenudesse hoiule.

Laenu tingimused - Luutar

. Lisaks aktsepteerime: investeerimiskulda, kullagraanuleid ja kullakange. Kui majanduses läheb kehvasti ja inimesel pole tööd ning tal järgmist palgapäeva ei paista, siis pigem üritab ta midagi maha müüa ja saab selle eest rohkem raha."Teine täisesti vale arusaam on see, et pandimajad ostvad varastatud asju kokku. Kodulaenu kinnisvara tagatisel võetakse just suuremate summade puhul. See on tema sõnul tegelikult täiesti vale arusaam.„Kui majanduses läheb hästi, siis inimene, kes midagi pandib, teab, et tal järgmine kuu tuleb raha ja ta saab selle tagatise välja osta või laenatud summat vähendada. “Inimesed ostavadki kinnisvara sageli omafinantseeringuga – vähemalt meie büroos on küll väga palju selliseid juhtumeid,” kinnitas ta. Luutarist võetud laen on kohustustevaba. Seda eriti kevadel, mil kinnisvaraturg aktiviseerub. “Võin siinkohal kinnitada, et mina, nagu ka kõik ülejäänud notarid, näilisi tehinguid teha ei taha ja ei tohigi teha – seadus ei luba seda teha.” *Nimi toimetusele teada. Ka Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei ole laenu saamise tingimused muutunud. Pandimajad ei kao aga kuhugi.„Paljud inimesed on võtnud ilma tagatiseta laenu ja sellest on saanud alguse ka paljud probleemid. Kui keegi toobki mõne asja, mis talle ei kuulu, siis jääb ajalugu järgi. Kohtutäiturid nõuavad laenuvõtjatelt tagasi summasid, mis on mitmeid kordi suuremad kui algne summa. Tema lihtne soovitus koduostjale on otse pangast nõustamist küsida ning nn turujutte mitte kuulata. Sellest ei teki Sulle kui laenuvõtjale ühtegi lisakohustust või  probleemi ning Sinu usaldusväärsus laenuvõtjana ei kahane sellest ei  Luutari ega ka teiste krediidiasutuste ees, sh pangad. Ainult kinnisvara vastu laenu andmisest on pangad tema sõnul aastaid tagasi loobunud. “Aga veel kord – see on subjektiivne arvamus, ma ei näe kõiki laenutaotlejaid,” sõnas ta. Seda juhul, kui tegemist ei ole pettuse või peidetud veaga asjaga," selgitas Sau.Mees lükkab ümber ka mõned valearusaamad. “Kes aga saavad laenu, peavad seda asjade loomulikuks käiguks ja lärmi ei löö,” märkis ta. Paljud inimesed arvavad, et kui majanduses läheb kehvasti, siis pandimajadel läheb hästi. Mis puutub Eestist väljaspool teenitud sissetulekuid, siis need on eelnevatel perioodidel samamoodi küsimusi tekitanud ja neid on osaliselt või üldse mitte arvesse võetud. Samuti on stabiilsena püsinud intressimäär. Turvalisuse tagab esindustes.Kogu teenindust jälgib videovalve koos heli salvestusega. Saarte Häälega kõnelenud inimeste sõnul, kes probleemiga silmitsi seisnud, ei ole tegemist ühe mustri järgi toimuva stsenaariumiga, kuid välja võib tuua kaks suuremat pidepunkti, mis tihti probleemiks osutuvad. Sau hinnangul on pandimajade paremad päevad kindlasti möödas, sest tagatiseta raha pakkujaid on väga palju. “Mõnikord on see rahasumma saadud mingi muu vara müügist, pärandusena või aastaid välismaal tööl käies kogutud.” Pangalaenu korral on tema sõnul lisatagatiseks tavaliselt vanemate kinnisvara. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja too tagatisese/ pant  sinule sobivasse esindusse. Maakler nentis, et kui mingite perioodide võrdluses on kodulaenu saajate hulk tänasest suurem olnud, siis suur hulk kodusid ostetakse praegu hoopiski panga abita. Varem oskasid haldurid tema sõnul hästi nõu anda, mida taotlusse kirjutada, mida mitte. Näiteks ei võeta tagatiseks kasutusloata kinnisvara.” SEB erasegmendi müügijuhi Evelin Tammearu kinnitusel ei ole kodulaenu tingimused viimastel aastatel karmistunud, seda hoolimata mõningatest täiendavatest regulatiivsetest nõuetest, mis on rakendunud. SEB Saaremaa kontori erakliendihaldurid nõustavad nii Saare maakonna kui ka teiste maakondade kliente, seda nii kontoris kohapeal kui ka internetipangas videokõne vahendusel. “Seega käib tagala kindlustamine, et saada lõpuni maksujõulisi kliente, et ei peaks tegelema ebaõnnestunud laenude tagatiste realiseerimisega, erinevate dokumentatsioonide haldamisega. Lisaks arvatakse, et pandimajade kliendid on narkomaanid ja vargad. “Inimesed ja pangad on õppinud eelmisest laenu- ja kinnisvarabuumist ja sellele järgnenud masust.” Notar Gerda Pitka sõnul on teema aktuaalne juba pikemat aega. “Tihti lähevad Swedi kliendid SEB-panka nõustamisele ja täidavad selle teadmisega hiljem kodupanka taotlused,” rääkis ise hiljuti probleemi ees seisnud kuressaarlane. Selle viimase tendentsi tõid välja ka kohalikud notarid. Teine probleem on aga, et paljud saarlased on iseenda tööandjad, tegutsevad ise või perega eraettevõttes. “Lepinguid sõbra, tuttava või kaugema sugulase kinnisvara tagatiseks andmiseks ma viimastel aastatel tõestanud ei ole,” lisas Leis. Ka Saaremaale naasjad teevad tihti OÜ, on sissetulekute planeerimises loovad, mõtlevad tegevuse välja, turundavad-turustavad. “Need määrad on veidi kasvanud, arvestades, et toidukorv ja muud elamiseks vajalikud kulud on viimaste aastatega kasvanud,” ütles Pärgma. Kurb kõrvalnähtus kõige selle juures on Pitka sõnul tehingud, mida tegelikult teha ei taheta. Tagatisesemeteks sobivad terved ja katkised kulla ja hõbeda sisaldusega esemed - proovist sõltumata. “Laenu saamine ei ole inimõigus ja mulle küll meeldib, et pank mu hoiule antud rahaga vastutustundlikult toimetab,” tähendas ta. Tema sõnul on loomulik, et pangad tahavad endale suuremaid tagatisi juhuks, kui laen peaks hapuks minema või kinnisvarasektor kukub. Sellisel juhul otsivad vargad ja narkomaanid pigem mõne muu koha, kus oma kaupa realiseerida ja hoiavad sellistest kohtadest eemale, kus märk maha jääb," ütles Sau. Ta märkis, et kui pangakonto asub Swedbankis, siis loogiliselt pöördud esmalt laenusooviga sinna. Pandimajast laenu saamisel läheb lihtsalt kliendi tagatis müüki ja ta ei jää rohkem võlgu. * Intress ja lepingutasu sõltuvad laenatavast summast. Laenu tagatis jääb hoiule laenu väljastaja juurde ning tagatise turvalisuse eest hoolitseb palgatud turvafirma. “Kõige suurem mure on, et Swedbankil, mis on ajalooliselt suurema osa saarlaste kodupank, ei ole enam Kuressaares töötavaid laenuhaldureid,” rääkis üks laenu taotlenu*. “Seetõttu me eraldi arvestust Saaremaa elanike tehingute üle ei pea.

“Samuti ei ole sissetulek ammu enam ainult üks number.” Sama meelt on Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas, kes leidis, et alati on inimesi, kes ei saaks laenu ühegi riigikorra ega buumi ajal. “Oluline on regulaarne sissetulek, omafinantseering ja see, et võetav laen oleks jõukohane,” sõnas ta. Kõik tagatiseks/ pandis olevad esemed on meie poolt kindlustatud. Laenu tagatis jääb hoiule laenu väljastaja juurde ning tagatise turvalisuse eest hoolitseb palgatud turvafirma. “Kinnisvara ostu finantseerimisel on viimastel aastatel tõesti märgata, et kinnisvara ostetakse pangalaenuta, oma rahaga,” tunnistas notarina tegutsev Marika Leis

Märkused