Laenuportaal Omaraha: laenud ja investeerimine inimeselt inimesele Hinnang: 4

Riigipoolne kaitse Ühisrahastuses valivad investorid ise, kas laenata raha väiksema riskiga taotlejale madalama intressiga või kõrgema riskiga taotlejale suurema intressiga ning seadusandlus käsitleb ühisrahastuses laenamist kui investeeringut. Kiirlaenud lihtsus, milline krediitkaart on parim. Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt. Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine. Meil on kõik paremad laenupakkumised Eestis. Intressimäärad ja nende arvutamise metoodika on ühisrahastuse platvormidel erinevad. Pärast laenutaotluse esitamist ja finantseeringu täitumist kantakse raha taotleja pangakontole üldiselt ühe tööpäeva jooksul, soodsate olude kokkulangevusel isegi nädalavahetusel. ✔ Laenutaotleja identifitseerimine: kliendile isikutuvastuse tegemine, tema pangakonto, töökoha ja sissetuleku hindamine ning kinnitamine. Laenu intressimäär võib olla seatud ka vahendaja ehk ühisrahastusportaali poolt – siis kasutatakse sobiva intressimäära leidmiseks laenuvõtja krediidianalüüsi. Tehtud investeeringud on kaitstud reserv- või tagatisfondiga, millest tehakse investoritele väljamakseid, kui mõni laen läheb hapuks. Laenuportaal Omaraha: laenud ja investeerimine inimeselt inimesele Hinnang: 4. Investoritel on aga ühisrahastuse kaudu võimalik teenida kõrgemat tulu kui pankade säästmis- või investeerimistooteid kasutades. ✔ Päringu tegemine registritesse: maksehäirete kontroll kehtivate maksehäirete olemasolu kohta maksehäireregistris ja pangakonto väljavõtte analüüs. ✔ Uute laenajate- ja investorite leidmine: turundus, et tagada platvormi likviidsus ja väljastatavate laenumahtude kasv portaalis. Inimestevaheliste laenude vormidena võib veel välja tuua väikelaenud, kiirlaenud, refinantseerimislaenud, kommerts- ja kinnisvaralaenud, tagatisega antud ärilaenud, liisingu ja faktooringu.

Laenuportaal pakub investorile ulmelisi intresse.

. ✔ Maksete vahendamine: laenuvõtjatele raha krediteerimine ning tagasimaksete tegemine investoritele ehk hoolitsemine rahaliste tehingute eest. ✔ Laenude teenindamine: suhtlemine kliendiga, kasutajatoe pakkumine ja tagasimaksete kogunemine maksetega hilinejatelt või võlglastelt. ✔ Pakkuda online investeerimisplatvormi: võimaldada laenuvõtjatel kaasta laenuandjaid ning investoritel leida ja finantseerida laene, mis vastavad nende nõuetele. Erinevalt hoiusest on siin muidugi risk raha kaotada. Ühisrahastusportaalid suudavad opereerida madalamate kulutustega kui traditsioonilised finantsasutused. Tagatisega laene pakutakse vahel luksusvara nagu ehted, kellad, vanaaegsed autod, kunstiteosed, ehitised, lennukid- ja muu ettevõtte vara tagatisel. ✔ Arendada krediidimudeleid: optimiseeritud automaatsete lahenduste leidmine laenutaotlustele vastamiseks ja laenude hinnastamiseks. Need eraisikult eraisikule laenamise platvormid on loodud, et ühendada laenusoovijad laenupakkujatega ning hõlbustada asjalike inimeste rahavoogude majandamisega seotud toiminguid. Teiste erinevate ühisrahastusplatvormidega saab soovi korral lähemalt tutvuda alltoodud viidete kaudu. Vahel on halbadele laenudele ka tagasiostugarantii, nii et probleemsete laenudega pole vaja ise tegeleda. Tehtud investeeringud ei ole mitte kuidagi riigi poolt tagatud nagu seda on pangadeposiit- ja hoius. ✔ Juriidilise poole eest hoolitsemine: laenulepingute sõlmimine ja muu seaduslik pool, et laenajad ja investorid ei peaks nende asjadega ise tegelema. Portaalidega liitumine on lihtne ning investeerimisega saab alustada väga väikeste summadega. Annan laenu tagatiseta kuidas küsida tööandjalt avanssi.

Parimad laenufirmad Eestis, kellelt leida soodne.

. Öösiti pangaülekandeid ei tehta. Inimestevaheliste laenude vahendajad pakuvad oma teenuseid enamasti ainult interneti vahendusel ja neid kutsutakse ühisrahastusportaalideks. Maksimaalse laenusumma ülempiir sõltub kliendile määratud krediidiskoorist. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad.

Pakkumisi tehakse üksikisikutele, äridele ja heategevusorganisatsioonidele. Ühisrahastuseks nimetatakse kaasaegseid veebiportaale, mis tegelevad inimeselt inimesele laenude vahendamisega. Siiski, nagu ka igasuguste teist liiki investeeringute puhul, säilib ühisrahastuses investeerides risk kaotada osa või kogu oma investeeritud kapitalist. Laene saab kasutada igasuguseks otstarbeks, sealhulgas olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks või näiteks sõiduki soetamiseks. Ühisrahastuse eelised ja kriitika Laenuvõtjale võiks üheks peamiseks inimestevahelise laenude suureks eeliseks olla vahel pakutav soodsam intress kui traditsioonilised turul tegutsevad pangad pakkuda suudavad. Laenuportaal Omaraha: laenud ja investeerimine inimeselt inimesele Hinnang: 4. Enamik ühisrahastuse laene on ilma tagatiseta eraisiku laenud, ent suurimaid summasid laenatakse ettevõtetele. Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata. Hapuks läinud laenude kompenseerimiseks kogutakse vahendeid ka tagatisfondi, millest makstakse laenuandjale, kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta. Seetõttu saavad finantseeringu otsijad ühisrahastusest raha laenata paindlike ja turutingimustele vastavate intressimääradega. Krediidirisk Ühisrahastuse laenud meelitavad ligi laenuvõtjaid, kes oma musta plekiga krediidiajaloo- või selle üldise puudumise tõttu traditsioonilise pangalaenu saamiseks ei kvalifitseeru

Märkused