PZU Kindlustus

Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Pank. Iga kord pärast kindlustuslepingu sõlmimist või pikendamist ei ole vaja selle kohta esitada tõendavaid dokumente, PZU* Kindlustus edastab need meile Teie eest. Kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks. *PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. PZU* Kindlustuse* kindlustuslepingu eelised SEB klientidele kehtivad kindlustuslepingu sõlmimisel tavapärasest soodsamad tingimused. AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Lisavarustuseks loetakse sõidukile statsionaarselt paigaldatud meelelahutus-, multimeedia-, navigatsiooni-, side- ja olmeseadmeid, lisalaternaid, sõiduki väljanägemist ning aerodünaamikat muutvaid elemente, valuvelgi, lisakaitseraudu, taksoseadmeid jms.

Kindlustus Sulle, Sinu perele ja ettevõttele |

. Sõlmides ehitusmasinate kindlustuse SEB vahendusel, ei rakendu klaaside kindlustamisele omavastutust. Bussidel rakendatakse klaasikahju korral põhiomavastutust. Kindlustuslepingu lõppemisel võetakse Teiega ühendust, et kokku leppida uued kindlustustingimused. Liikluskindlustuse tavaleping sõlmitakse tähtajatult. Laen ilma postkontorisse minekuta laenud internetipettus. Sms laenud sularahas soodne kiirlaenu pakkumine. PZU Kindlustus. Vara nimekirjaga kindlustamisel loetakse automaatselt ilma täiendava kindlustusmakseta kindlustatuks ka nimekirjas loetlemata esemed, mis on soetatud kindlustusperioodil. Kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab. Varakindlustusele on võimalik lisada äritegevuse katkemise kindlustust, elektrooniliste seadmete kindlustust ja vastutuskindlustust. Kui Te sõlmite kindlustuslepingu mõne teise teenusepakkujaga, palume saata meile viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu uue kindlustuspoliisi ja kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse koopiad. Maksekohustuseta ehk ei-lepingu puhul ei väljasta kindlustusselts või kindlustusmaakler uut poliisi automaatselt, vaid teeb seda kliendi soovil. Kohustuslik liikluskindlustus Liikluskindlustuse alusel hüvitatakse kahju, mille sõiduki juht on tekitanud kolmandatele osapooltele. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Varakindlustusega saab kindlustada ettevõttele kuuluva vara. Ehitusmasinate kindlustus aitab maandada seadmetega seotud riske. Kaskokindlustusega on kindlustatud ka sõiduki lisavarustus, hüvitamispiiriks on lisavarustuse turuväärtus.

Võrdle kasko- ja liikluskindlustuse pakkumisi.

. PZU Kindlustus. Aastase varakindlustuse makset on võimalik tasuda koos liisingumaksega või eraldi maksena ühes kuni neljas osas.

Liisitud sõiduki korral sõlmitakse liikluskindlustus maksekohustusega ehk jah-lepinguna. Expcredit laen hüpoteegi. Ettevõtte sõidukite kindlustus PZU* sõidukikindlustusega* saate kindlustada ettevõttele kuuluvad veoautod, bussid, haagised, mootorrattad ja ATV-d. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee. Ettevõtte sõiduautode kaskokindlustus Kaskokindlustus hüvitab õnnetusjuhtumi tagajärjel sõiduautole tekkinud kahju, kindlustusvõtja kanda jääb omavastutuse osa. Kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ja võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral. Nõuded liisitud vara kindlustuslepingule Kindlustusandja peab olema SEB aktsepteeritud kindlustusselts. Vara peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses. Maksekohustusega ehk jah-lepingu puhul väljastab kindlustusmaakler või kindlustusselts poliisi lõppedes automaatselt uue poliisi, mille ta saadab koos arvega kindlustuslepingus märgitud e-posti või postiaadressile.

Kindlustus | SEB

. PZU* varakindlustuse* eelised Ühe kindlustuslepingu raames saate lisaks varakindlustusele vormistada äritegevuse katkemise kindlustuse, elektrooniliste seadmete kindlustuse ja vastutuskindlustuse

Märkused