Rahateemaline sõnastik

– rahasumma, mida nõutakse rahalise kohustuse tasumisega viivitamisel. – piirsuurus, teatud määrade vahe. Sisuliselt on arvelduskrediit sarnane krediitkaardile. Krediidiskoor võidakse koostada avalike registrite alusel ning laenutaotluses esitatud informatsiooni põhjal.Krediitkaart – krediiditoode, mille puhul väljastatakse teatud limiidis krediiti, mida saab kasutada erilise pangakaardiga st krediitkaardiga. Lõimitud rahatarkuse teemade õpetamisvõimalused eri. Ühisrahastus on tuntud ka inimeselt-inimesele laenu ja kogukondliku laenu nime all.Ühistupank – krediidiasutus, mis tegutseb ühistulisel põhimõttel, st koosneb erinevatest liikmetest ning krediiditeenuste väljastamine toimub liikmete vahel. – osanikutasu ehk summa, mis makstakse aktsionärile. – töötasu, mille maksab tööandja töövõtjale töölepingu alusel.Pandimaja – asutus, mis annab laenu tarbeesemete või väärisesemete pantimisel ehk tagatiseks andmisel. – töötasu ettemakse, mis tasutakse enne tööülesannete täitmist. – kohtu poolt määratud igakuine elatis, mis on mõeldud lapse ülalpidamiseks. – abiraha/toetus, mida tasutakse õppetööde, teadustöö vms jaoks. Kristin Korjus. Avanssi küsitakse tööandjalt eelkõige olukorras, kus on vaja lisaraha ning seega küsitakse osa oma töötasust enne tegelikku palgapäeva. Selleks on loetletud kümme erinevat finantsteenust ja rahaga seotud olukorda -. Rahateemaline sõnastik. – kalendripäev, mis ei ole nädalavahetus ega riigipüha, st tavaline argipäev.Pensionifond – fond, kuhu kogutakse raha pensioni tasumiseks. – palgasumma, mille saab kätte pärast maksude maha arvestamist, st summa, mille saab puhtalt kätte.Omafinantseering – osa laenusummast, mille sa pead ise katma soovitud ostu tegemiseks. klassidele rahateemasid. Ärilaenu tingimused võivad olla väga erinevad ning ärilaenul on ka mitmeid alamliike nagu näiteks kapitalilaen, stardilaen jms. Näited argumendi ülesehituse kohta. Portaali peaeesmärgiks on. Maksepuhkuse jooksul ei pea kas üldse laenumakseid tegema või peab maksma üksnes intressisumma. – raamatupidamisaruanne, kus on teatud kuupäeva seisuga kirjas vara, kohustused, kapital, tulud-kulud ja muu selline.Brutopalk – palgasumma, millelt arvestatakse veel maksud maha. – elektrooniline arve, mis asendab paberarvet.

Laen autotagatisel; mees kes annab laenu -

. Hoiused on tihti kindla tähtajaga ning leidub mitmeid erinevaid hoiuseliike, sh tähtajaline hoius, investeerimishoius jms, mis kõik erinevad hoiustamise tähtaja ja muude tingimuste poolest.Hüpoteek – kinnisvara pant, mis seatakse laenu tagatiseks. Rahateemaline sõnastik.

Laen põllumehele; малый кредит в Таллинне

. Olemas on nii kohustuslik pensionifond kui ka vabatahtlik fond. Kasulik lugemine igale pedagoogile. Brutosumma märgitakse väga tihti palganumbriks töölepingus.

PZU Kindlustus -

. Laenu tasumise alguses on suurem osa intressidel ning mida kauem maksad, seda väiksemaks intressi osakaal jääb.Arvelduskrediit – krediiditeenus, mille puhul saad sa oma kontoga minna miinusesse ja tasuda deebetkaardiga endale määratud limiidi summas.

Märkused