Tuvasta end läbi interneti smsraha kredit 15 min

Arvete, krediidilimiidi ja konto vaba jäägi vaatamine Vali „Minu konto“ alt vasakpoolsest menüüst „Minu arved“.

Tuvasta end läbi interneti smsraha kredit 15 min.

. Maksetunnuseks e-arve puhul on ettevõtte registrikood. Kliendil on õigus igal ajal mTaskust ükshaaval eemaldada sinna Kliendi poolt varasemalt valitud mTasku makseviise või Kolmandate isikute teenuseid. Kontaktandmete muutmine Vali „Minu konto“ alt vasakpoolsest menüüst „Kontaktandmed“. Seda vaadet näevad vaid põhikasutajad. Isikute lisamine kontole Samamoodi nagu sõidukeid on ostuprotsessi kiirendamiseks võimalik kontole lisada ka ettevõtte nimel sageli reisivate püsielanike isikukoode. Nii saad hoida end kliendikonto jäägiga kursis, et piletit ostma asudes ei tuleks üllatust, kus kontol ei ole piisavalt vahendeid. Telia tagab mTasku toimivuse vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Püsimakselepinguid on võimalik sõlmida Swedbank, SEB, Luminor ja LHV pankades. Kliendil on õigus igal ajal lõpetada mTasku kasutamine tervikuna, deinstallides mTasku mobiilirakenduse. Kontojäägi teavituse tellimine Lepingulise ärikliendinda on Sul võimalik tellida teavituskiri, kui kliendikonto vaba jääk väheneb alla määratud piirsumma. Ettevõtte kontole lisatud sõidukid ilmuvad pileti ostmisel sõiduki lahtri kiirvalikusse ja neile sõidukitele saad ärikliendina osta kliendikonto arvel pileteid ka sadama kassast. Koondarvel on kirjas eelmisel kuul tarbitud teenuste info, mille eest on tasutud krediidi või ettemaksuga.

Kiirlaend » Kiirlaenud ilma taustauuringuta

. Kui oled kasutanud mõnda teist makseviisi, leiad arve-ostukinnituse vastava pileti juurest. Pärast makse sooritamist suunatakse Sind tagasi ettemaksu lehele, kus näed kliendikonto uut vaba jääki. Vaikimisi antakse kasutajale põhikasutaja õigused. Kasutajate lisamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks vali e-teenindusest „Minu konto“ alt vasakpoolsest menüüst „Kasutajad“. Sisesta alajaotuses „Lisa sõiduk“ sõiduki registreerimisnumber ja vali loendist sõiduki tüüp. mTasku beta versiooni ajal on mTasku kasutamine Kliendile tasuta. Muudes küsimustes juhinduvad Telia ja Klient M-maksetega seoses Kasutustingimustes sätestatust. Klient kohustub maksma M-Makse kasutamise eest Teliale teenustasu vastavalt Telia Hinnakirjale. Eelnimetatud Telia tingimused on Kliendile kättesaadavad Kodulehel. Seda piletit saab muuta ka e-piletiks, mis on seotud kindla reisiga ja vastupidi. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele kehtib Telia ja Kliendi vahelises suhtes ka Kliendilepingus, Üldtingimustes, Andmete kasutamise põhimõtetes ja Hinnakirjas sätestatu. Vali „Minu konto“ alt vasakpoolsest menüüst „Minu sõidukid“. Valitud tüüp peab vastama registreerimisnumbrile, sest see määrab pileti hinna ja seda kontrollitakse sadamas. Saad jääki suurendada, makstes osa kasutatud krediidilimiidist tagasi või tehes kliendikontole ettemaksu. Selleks vali kliendikonto toimingute juures vasakpoolsest menüüst „Salvestatud isikud“. Telial on õigus igal ajal ühepoolselt muuta või piirata mTasku funktsionaalsusi, samuti muuta käesolevaid Kasutustingimusi, teavitades sellest Klienti mTasku mobiilirakenduse vahendusel, arvestades seejuures Üldtingimustes sätestatud etteteatamistähtaegu. Siin saad muuta ettevõtte aadressi, kontaktandmeid, arveldusarve numbrit ja arve saamise eelistust. Kui Kliendile on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu mTaskule, on Klient kohustatud sellest viivitamatult teavitama Teliale, kes blokeerib edasise juurdepääsu Kliendi mTaskule. See tähendab, et ei pea seisma kassa järjekorras, sadama alal suunatakse üldjärjekorda. Selge ülevaade arvetest – võimalus lisada e-piletit ostes kommentaar reisi põhjuse kohta, samuti on olemas info sõidu aja ja sõiduki numbri osas. mTasku kasutamise käigus Teliale teatavaks saanud andmeid Kliendi kohta töötleb Telia kooskõlas Telia Andmete kasutamise põhimõtetes toodud tingimustega. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab Klient, et on nimetatud dokumentidega tutvunud ja kohustub neis sisalduvaid tingimusi täitma. Avanenud aknas saad lisada ja eemaldada sõidukeid. Kliendil on mTaskule võimalik seadistada personaalne mTasku salakood. Nipid, kuidas pidada edukad palgaläbirääkimised. Piletite ostmisel krediidi või ettemaksu kasutamiseks vali makseviisina „Maksan kliendikontolt“. Kliendikonto vaba jääk näitab, kui suure summa ulatuses on jooksval kuul veel võimalik kliendikontolt maksta. Saad seda teha Sinule vajalikul ja sobival ajal ning osta kohe pärast ettemaksu tegemist e-pileteid. Soovides hakata mTaskut kasutama teises mobiiliseadmes, tuleb Kliendil installida mTasku mobiilirakendus teise seadmesse, end uuesti autentida ja uuesti valida soovitavad mTasku makseviisid ja Kolmandate isikute teenused. Piletite ostmine e-teenindusest, piletite muutmine ja tagastamine Tutvu piletite ostmise juhendiga ning nende muutmise ja tagastamise juhendiga. Tuvasta end läbi interneti smsraha kredit 15 min. Kliendikonto arvel tehtud tehingud kajastatakse kord kuus ettevõttele saadetaval koondarvel. Salvestatud isikukood ilmub pileti ostmisel kiirvalikuna püsielaniku isikukoodi lahtrisse, et saaksid pileti osta kiiremini ja mugavamalt. NB! Kasutajal peab eraisikuna olema e-teeninduses eraldi konto. Kassast ettevõtte krediidilimiidi arvelt piletite müümise lubamine/keelamine. M-Makseid saab Klient kasutada üksnes selliste Kaupmeeste juures, kes kasutavad vajalikku tehnilist lahendust ja võimaldavad kaupade ja teenuste eest tasumist Telia M-Maksega. Tuvasta end läbi interneti smsraha kredit 15 min.

Automaatse keeletuvastuse sisselülitamine - Office'i tugi

. Ettemaksu võimalus läbi e-teeninduse Kui ettevõtte kontol ei ole piisavalt vabu vahendeid, et pileteid osta, siis lepingulise ärikliendina on sul võimalus teha ettemaks läbi e-teeninduse. Selleks sisesta uus info ning salvesta andmed. Ettevõtte konto peakasutaja saab seadistada kliendikonto vaba jäägi vähenemise teavituse, määrates piirsumma ja e-posti aadressid, kuhu teavitus saata. mTasku kasutamisel võib mTasku makseviiside või Kolmandate isikute teenustest tulenevalt olla vajalik täiendav autentimine, näiteks Kliendi mobiilinumbri tuvastamine või nõrgalt autentimise tasemelt tugevale üleminemine. Kliendi võimalikud pretensioonid või nõuded, mis on seotud Kaupmehe pakutavate kaupade või teenuste ja nende eest M-Maksega tasumisega, tuleb Kliendil esitada vahetult vastavaid kaupu või teenuseid pakkuvale Kaupmehele. Konkreetse mTasku makseviisiga Kliendile võimaldatavad maksetehingute limiidid kehtestatakse vastava kolmandast isikust makseteenuse osutaja poolt või vastavalt makseteenuse osutaja ja Kliendi vahelisele kokkuleppele. Arvete automaatseks tasumiseks on vaja sõlmida pangaga e-arve püsimakseleping, mille alusel tasub edaspidi e-arved pank. Käesolevate Kasutustingimuste aktsepteerimisega nõustub Klient, et Telia, kes on üksnes mTasku tehnilise platvormi pakkuja, vastutus Kliendi ees piirdub üksnes mTasku käesolevatele Kasutustingimustele vastava toimivuse tagamisega. Telia pakub Kliendile mTaskut üksnes tehnilise platvormina, s.t käesolevate Kasutustingimuste alusel saab Klient enda kasutusse üksnes platvormi kui sellise, milles Klient ise saab valida erinevaid mTasku makseviise ja Kolmandate isikute teenuseid. Kliendi võimalikud pretensioonid või nõuded, mis on seotud mTaskus kasutatavate mTasku makseviisidega või Kolmandate isikute teenustega, tuleb Kliendil esitada vahetult vastavale kolmandale isikule. Krediidilimiit on TS Laevad OÜ poolt määratud limiit, mille ulatuses on ettevõttel võimalik pileteid osta. Kui soovid juba olemasoleva kasutaja õigusi muuta, klõpsa õiguste veerus olevat nuppu ja vali sobiv õiguste tase. mTasku makseviise ja Kolmandate isikute teenuseid saab Klient kasutada üksnes selliste Kaupmeeste juures, kes kasutavad vajalikku tehnilist lahendust ja võimaldavad vastavate mTasku teenuste kasutamist. Ettevõtte nime, registrikoodi ja lepingu infot saab muuta vaid olemasolevat kliendilepingut lõpetades või lepingut muutes. Lepingulistel äriklientidel on võimalik tellida e-arveid otse internetipanka. Püsimaksed aitavad kokku hoida hulga aega, nende tasumine on imelihtne ning säästate paberit ja hoiate loodust. Enne mTasku esmakordset kasutamist tuleb Kliendil end autentida.

Samas vaates on võimalik ettevõtte nimelt sõidukeid eemaldada, klõpsates nuppu „Eemalda“. Eemaldatud sõidukitele ei ole enam võimalik sadama kassas ettevõtte nimel pileteid osta. mTasku mobiilirakenduse deinstallimisega lõpeb automaatselt kõigi mTasku funktsionaalsuste kasutamise võimalus.

Tule turvalisust looma - Posts | Facebook

. Sisesta uue kasutaja e-posti aadress või isikukood. Klient kohustub maksma mTasku kasutamise eest Teliale tasu vastavalt Telia Hinnakirjale. Kasutaja eemaldamiseks vajuta nime rea lõpus nuppu „Eemalda“. Sisesta alamjaotuses „Lisa isik“ vastava reisija isikukood ja nimi. Sisesta soovitud summa ning vali Sinule sobiv makseviis. mTasku makseviiside või Kolmandate isikute teenuste valimisel või nende kasutamisel olla nõutav salakoodi seadistamine ja kasutamine. Klient saab mTaskut kasutada korraga üksnes ühes mobiiliseadmes. Telial on õigus blokeerida juurdepääs Kliendi mTaskule ka iseseisvalt ilma Kliendi eraldi taotluseta, kui Telial tekib kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kliendi mTasku ja/või Kliendi mobiiliseadme kasutamine. Lisaks sellele sõltub M-Maksete tegemise võimalikkus Telia poolt konkreetsele Kliendile kehtestatud kuu krediidilimiidist. Ettemaksu tegemiseks mine ettevõtte e-teeninduse kontole ja vali „Minu konto” menüüvalikust „Ettemaks”. mTasku makseviiside ja Kolmandate isikute teenuste mTaskus valimisel ja selliste teenuste kasutamiseks aktsepteerib Klient täiendavalt vastavad kolmandate isikute kehtestatud tingimused

Märkused